Våra behandlingar och utredningar

Vi erbjuder utredning och behandling av astma, allergi, glutenintolerans, fetma, magproblem och andra vanliga långvariga besvär hos barn. Våra mottagningar har olika specialistkompetenser. Ta gärna kontakt med oss för att få ett ställningstagande per telefon och hjälp vidare.

ADHD

När man misstänker ADHD görs en  första bedömning på barnavårdscentralen eller inom skolhälsovården. Ibland kan insatser på förskolan eller skolan vara tillräckliga.

Vid diagnostiserad ADHD erbjuder vi medicinsk behandling.

Allergi mot mat

Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar  vid stark misstanke om allergi mot baslivsmedel, nöt eller jordnöt.

Allergi mot pollen, pälsdjur och kvalster

Vid luftburen allergi som pollen, pälsdjur och kvalster hänvisar vi i första hand till husläkare.

Astma

Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för barn och ungdomar som behöver regelbunden medicinsk behandling för sina astmabesvär. 

Fetma

Vi erbjuder stöd för viktminskning för barn och ungdomar med fetma. Barn och ungdomar med övervikt kan söka stöd hos barnavårdscentral eller skolhälsovård.

För att definiera fetma används en skala som heter ISO-BMI.
Klicka här för att räkna ut ditt barns BMI.

Förstoppning

Vi erbjuder stöd och behandling för barn som bajsar på sig eller har långvariga problem med förstoppning.

På nikola.nu finns det mer information om blåsa och tarm!

Glutenintolerans

Vi erbjuder inledande utredning vid misstanke om glutenintolerans/celiaki.

När du träffar oss första gången vill vi att du tar med uppgifter om längd och vikt från barnavårdscentral och skolhälsovård. Tänk på att barnets kost ska inte justeras innan diagnos är säkerställd.

Magproblem

Vi erbjuder utredning och behandling vid långvariga magbesvär.

Tillväxt

På barnavårdscentralen och inom skolhälsovården görs regelbundna kontroller av barns tillväxt. Om en markant avvikelse har noterats erbjuder vi utredning. Ta med tidigare längd- och viktuppgifter till ditt första besök hos oss.

Vid frågor om ditt barns pubertetsutveckling hänvisar vi i första hand till skolhälsovården för en första bedömning.

Urinläckage

Vi erbjuder stöd och behandling för barn med både dagtida urinläckage och sängvätning (enures).

På nikola.nu finns det mer information om blåsa och tarm!