Frågor och svar

Vad skiljer en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning från BVC? Är det okej att komma med ett sjukt barn? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.